From January 2022 Wet Wipes International has been renamed to reinforce its membership to the OPAC group. You’ll be redirect to the new website in 20s.

Seit Januar 2022 wurde Wet Wipes International umbenannt, um die Zugehörigkeit zur OPAC Group weiter zu verstärken. Sie werden zu der neuen Webseite direkt umgeleitet in 20s.

Od ledna 2022 byla společnost Wet Wipes International jakožto člen skupiny OPAC přejmenována. Budete přesměrováni na nové webové stránky za 20s.